#MinMening

Høsten 2015 ved UiO

Den korte versjonen

I faget “interaksjonsdesign” ved Universitet i Oslo jobbet jeg med en gruppe på et prosjekt i samarbeid med Oslos Childrens Museum og Aftenposten Si;D. Vi skulle se på hvordan vi kunne bruke interaksjonsdesign og digitale medier til å få ungdom mer engasjert.

Vi fulgte en brukersentrert designprosess med kartlegging / concept maps, ekspertintervju, spørreundersøkelse, indirekte observasjon og “a day in the life” av IDEO. Vi gjennomførte også konseptutvikling og evaluering av metodene våre.

#MinMening er en interaktiv kampanje. Gjennom kombinasjonen av sosiale medier ungdom allerede bruker, samt hashtags hashtags, kan ungdommen enkelt dele tekst, bilder og meninger som vises på en stor skjerm hvor mange passerer daglig, som nasjonalteateret eller på skolene deres. De kan dele via sosiale medier som Instagram og Twitter, eller via en SMS melding de sender til et nummer som er vist på skjermene.

I faget “interaksjonsdesign” ved Universitet i Oslo jobbet jeg med en gruppe på et prosjekt i samarbeid med Oslos Childrens Museum og Aftenposten Si;D.

Problemstillingen var følgende:
“How could interaction design and digital media be used to stimulate increased engagement among youth in Norway?”

Vår oppfatning av ordet ‘engasjement’ var at når noen aktivt går inn for å gi sin mening eller diskutere på en sak, så er de engasjert. Hovedutfordringen var at ungdom i dag ikke er kjent for å være spesielt engasjerte, og de er kjent for å være rastløste og vanskelige å fenge.

Prosessen

Vi fulgte en brukersentrert designprosess med fokus på datainnsamling fra målgruppen og kunden, konseptutvikling og både low og hi-fidelity prototyping.

Kartlegging

Vi begynte med å kartlegge problemstillingen og målgruppen ved å lage concept maps, som vi fulgte opp med å få oversikt over hvordan Si ;D fungerer som tjeneste, og hvordan ungdom bruker det i dag. Dette gjorde vi ved hjelp av en innholdsanalyse på nettsidene og gamle papiraviser, samt ha et ekspertintervju med redaktøren i Si ;D.

Spørreundsøkelse

For å få et overordnet inntrykk av ungdom og hvordan de engasjerer seg i dag sendte vi også ut en digital spørreundersøkelse. Her fikk vi blant annet inntrykk av hvilke aldre som engasjerte seg i hvilke temaer, forskjell på kjønn og hvilke sosiale medier som ble mest brukt.

Indirekte observasjon og “A day in the life”

For å spisse datainnsamlingen enda mer valgte vi å gjennomføre indirekte observasjon ved hjelp av plakater, og “A day in the life” fra IDEO. Vi designet tre plakater med spørsmål direkte rettet mot ungdom som, “jeg føler press til å få gode karakterer” og “jeg syntes nynorsk er kjipt,” samt blanke ark hvor det stod “hva mener du?” Plakatene skulle henges opp på en ungdomskole og vi skulle komme tilbake litt etter for å se om det hadde skapt noe engasjement. Dessverre skjedde det en misforståelse og plakatene ble ikke hengt opp.

Vi gjennomførte “A day in the life” for å finne ut når på dagen og i hvilken kontekst designet vårt ville bli lagt merke til. Vi tok bilder av dagene våre, og fikk noen ungdom til å gjøre det samme, så hang vi de opp og så etter mønstre og steder som skilte seg ut for å fange oppmerksomhet.

Konseptutvikling

Etter vi hadde samlet og analysert dataen vår om målgruppen, gjennomførte vi noen runder med konseptutvikling. Vi skrev ned ideer på post it lapper, presenterte for gruppen og diskuterte – i flere runder. Vi endte opp med konseptet vårt, #MinMening.


Prototyping

Vi hadde flere runder med prototyping, hvor vi begynte med enkle skisser før vi lagde en papir-prototype i mindre versjon enn egentelig tenkt. Deretter lagde vi en high-fidelity prototype ved å benytte oss av skjermer og en nettside vi administrerte. Nettsiden viste automatisk nye bilder fra instagram og twitter med hashtaggen #minmening, og vi la manuelt inn SMS meldinger som vi fikk da vi brukertestet. 

Konseptet og resultat

Ved å skape en interaktiv kampanje med navnet #MinMening, har vi gjort det gøy og enkelt for ungdom å dele sin mening. Gjennom kombinasjonen av sosiale medier de allerede bruker og hashtags, kan ungdommen enkelt dele tekst, bilder og meninger som vises på en stor skjerm hvor mange passerer daglig, som nasjonalteateret eller på skolene deres. De kan dele via sosiale medier som Instagram og Twitter, eller via en SMS melding de sender til et nummer som er vist på skjermene.

Tanken er at det skal være motiverende å dele meningen sin, enten man er anonym eller ikke. Ved å i tillegg integrere bilder, hashtags og eventuelt video, vil det appellere mer til ungdommen i dag. Dette vil forhåpentligvis skape samtale og debatt rundt meningene på steder hvor man har litt ventetid i løpet av dagen, som ved kollektivtransport eller i friminuttet.

Brukertesting

Vi testet til slutt konseptet vårt på en videregående skole i Oslo. Her tok vi med vår high-fidelity prototype og satt den opp i kantinen i lunsjtiden. Vi satt oss på et bord i nærheten for å observere reaksjoner og evt. hvordan elevene interagerte med prototypen.

Vi fikk inn totalt ca. 10 meldinger, både på SMS, twitter og Instagram. Noe var seriøst, og annet var bare tull. Det så ut som elevene syntes det var gøy å se sine meldinger på skjermen, og det var stadigvekk noen som stoppet opp for å se på den.