Røyken Kammerkor

Røyken Kammerkor plakater

Photoshop + Indesign

Jeg har til nå designet to A3 plakater til konserter for Røyken Kammerkor, samt biletter. Plakatene har vært spredt rundt i Slemmestad og Røyken område.